CaixaBank obté un benefici de 1.684 milions (+60,9%), el resultat anual més gran de la seva història
últims articles
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen oportunitats de negoci a les empreses espanyoles
 
CaixaBank obté un benefici de 704 milions i millora la rendibilitat fins al 9,8 %
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” rep el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, que premia la qualitat en la gestió
 
Trobada Cap Roig d’Economia i Reptes Socials: “Perquè ningú es quedi pel camí”
 
120 estudiants espanyols reben una beca de “la Caixa” per cursar estudis de postgrau a l’estranger
 
CriteriaCaixa crea una Comissió d'Estratègia per al seguiment de les seves inversions
 
El marge d’interessos creix un 14,2 %, fins als 4.746 milions; les comissions se situen en els 2.499 milions (+19,5 %); i els ingressos i les despeses per contractes d’assegurança o reassegurança augmenten un 51,9 %, fins als 472 milions.
Foto: CaixaBank

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir en l’exercici 2017 un benefici atribuït de 1.684 milions d’euros (+60,9 % respecte del 2016), que suposa el millor resultat en la història de CaixaBank. El resultat de CaixaBank a Espanya assoleix els 1.508 milions, un 44,1 % més que el 2016.

L’evolució de l’any ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des del febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte, amb una contribució als resultats del Grup de 176 milions, i per la intensa activitat comercial de l’entitat. 

El marge brut assoleix els 8.222 milions (+5,1%) per la major generació d’ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions i ingressos del negoci d’assegurances), que augmenten un 18 % en el Grup i un 8 % a CaixaBank, i la incorporació de BPI. El 96 % dels ingressos provenen de l’activitat bancària bàsica, després d’un decrement de l’activitat per operacions financeres (-66,7 %) i una menor contribució de les participades (-21 %).

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre en 280 punts bàsics i se situa en el    8,4 % -prop de l’objectiu establert al Pla Estratègic del 9 %-11 %-, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador arriba a l’11,2 %, amb un resultat de 1.748 milions.

CaixaBank manté una posició de referència en el mercat retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 % (+100 punts bàsics els últims dotze mesos), i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,3 %; en fons d’inversió, amb el 16,7 %; en plans de pensions, amb el 23,5 %, i en assegurances d’estalvi, amb el 26,4 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, -el 55% dels seus clients són digitals-, i en banca mòbil, amb 4,3 milions de clients. La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, amb 32.200 SmartPCs desplegats i el 98 % de signatures digitals el 2017.

AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media