CONFIANÇA I COMPROMÍS
BPI aporta 180 milions al resultat del Grup CaixaBank