CONFIANÇA I COMPROMÍS
La Fundació Bancària ”la Caixa” rep el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, que premia la qualitat en la gestió