CONFIANÇA I COMPROMÍS
Obra Social "la Caixa": Promoció de l’avenç científic i de la cultura