CONFIANÇA I COMPROMÍS
La rŕtio de morositat del Grup CaixaBank es redueix fins al 6 %