Mercadona incrementa la seva facturació un 3,9%, fins als 21.623 milions d'euros, i crea 4.000 nous llocs de treball fixos
 
• Després de crear 4.000 nous llocs de treball estable i de qualitat, la companyia va tancar 2016 amb una plantilla de 79.000 persones. La contribució tributària de Mercadona, via impostos i Seguretat Social, s'eleva a 1.468.000 euros al 2016.

• El benefici net puja a 636 milions d'euros, un 4% més; la inversió arriba als 685 milions d'euros; i les vendes en volum creixen un 4%, fins als 11.071.000 de quilos i litres (quilitres).

• Un any més ha compartit el benefici total entre els components de la companyia: 300 milions entre els seus treballadors en concepte de prima per objectius i 250 milions a la Societat en concepte d'impostos. I de la xifra del benefici net, 515 milions s'han reinvertit a l'empresa com a recursos propis, mentre la resta s'ha repartit entre els accionistes via dividends.
 
València, 2 de març de 2017.- Mercadona ha revalidat el 2016 el seu compromís per la creació d'ocupació estable i de qualitat, en generar 4.000 nous llocs amb contracte fix, que eleven la seva plantilla a 79.000 persones. Aquesta aposta per la creació d'ocupació respon a la premissa que com més gran és el compromís i la satisfacció del treballador, més satisfet està "El Cap" (com internament la companyia denomina els seus clients), més vendes s'aconsegueixen i més ocupació i benestar es crea en la societat. Una realitat que Mercadona ha tornat a contrastar el 2016, en incrementar la seva facturació un 3,9% fins a arribar als 21.623.000 euros, enfront dels 20.831.000 del 2015.

Les vendes en volum han augmentat un 4%, fins als 11.071.000 de quilos i litres (quilitres), mentre que el benefici net de la companyia s'ha situat en 636 milions d'euros, un 4% més que el 2015.

Paral·lelament, Mercadona ha reforçat el seu compromís inversor, que ha arribat als 685 milions d'euros el 2016. Aquesta quantitat s'ha destinat a l'obertura de 50 nous supermercats, el que ha fet créixer la seva xarxa fins als 1.614, i a la reforma d'altres 35. Així mateix, ha permès continuar amb les obres de construcció del Bloc Logístic d'Abrera (Barcelona), amb diverses de les seves fases ja en funcionament, i prosseguir amb les del Bloc Logístic de Vitòria-Gasteiz i les del Centre de Procés de Dades a Villadangos del Páramo (Lleó). També dins el capítol inversor de la companyia s’ha d’incloure l'adquisició de la parcel·la situada a la localitat valenciana de Sagunt, concretament al Parc Sagunt, per a la construcció del principal bloc logístic regulador de la companyia.

I és en aquest compromís sostingut que Mercadona té amb la creació de riquesa, ocupació i esforç inversor envers la societat, on s'emmarca la contribució tributària amb el país que el 2016 ascendeix fins als 1.468.000 euros. D'aquest total, 693 milions d’euros corresponen a la Seguretat Social, 250 a impostos i 525 a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF.

Compartir el benefici generat
Seguint el principi que "L'èxit, si és compartit, sap millor", i aplicant un any més la fórmula 25/25/40/10. Mercadona, del seu benefici total generat de 1.186 milions euros, ha repartit un any més el 25% amb la plantilla: 300 milions d'euros en concepte de prima per objectius, un altre 25% dels guanys, 250 milions s'han revertit en la Societat en concepte d'impostos; un 40%, sobre 515 milions, s'ha reinvertit a l'empresa com a recursos propis, i el 10% restant s'ha repartit entre els accionistes via dividends.

Impacte activitat econòmica de Mercadona: 16.055.000 euros de compres a Espanya
A través de la seva activitat, i l'aposta sostenible per la indústria alimentària i pel sector primari espanyol, Mercadona contribueix a impulsar l'economia a Espanya. Així ho posen de manifest les compres realitzades, que el 2016 s'han incrementat un 4%, fins a la quantitat de 16.055.000 euros, el que significa que 12 de cada 100 euros de compres a la indústria alimentària a Espanya les realitza Mercadona. A l'anterior, s'ha d'afegir el clúster industrial dels interproveïdors i proveïdors especialistes que col·laboren amb Mercadona i que, amb la seva activitat i les seves inversions, dinamitzen igualment l'economia del nostre país. En el seu conjunt, aquest clúster a 2016 ha creat 3.154 nous llocs de treball, fins a tancar l'any amb una plantilla total de 48.728 treballadors, 245 fàbriques i una inversió conjunta durant l'exercici de 560 milions d'euros, que han permès incorporar noves instal·lacions, així com posar en marxa 65 línies de producció i noves fàbriques.
Notícies anteriors:
  • La Fundació Banc d'Aliments de Mallorca recull 15.259 quilos de productes de primera necessitat a Mercadona
  • Mercadona estrena botiga ecoeficient amb estalvi energètic i gestió totalment informatitzada
  • Mercadona inaugura el seu nou model de botiga eficient a Palma (Mallorca)
  • Compromisos pel 2017: Una inversió històrica d'entre 1.000 i 1.200 milions per transformar Mercadona
  • Mercadona consolida els seu valors: satisfer i sorprendre al "cap" i el compromís amb el benestar dels treballadors