TOP PRODUCTES CATALANS
El programa BEN FET és una marca que certifica l’origen dels productes, empreses i serveis compromesos amb el territori i la feina ben feta, i en promociona el consum.
Els membres adherits al projecte acrediten aquesta certificació i a la vegada aporten valors afegits que els constitueixen com a productes catalans de referència i rellevància real.
Productes catalans de qualitat, fets o elaborats a Catalunya i que incideixen directament en l’ocupació de casa nostra, incidint de forma clara i favorable en l’àmbit social i econòmic en la vida productiva, industrial i de serveis del nostre país.
La rellevància real dels productes i serveis BEN FET la trobem en cinc àmbits essencials:

1/ La qualitat respecte a productes que es troben en el mercat
2/ Els controls de qualitat exigits en els processos d’elaboració
3/ La seva incidència en els preus que no estan afectats per taxes d'importació o altres despeses procedents de mercats exteriors
4/ El retorn social amb què les empreses productores associades contribueixen al dinamisme econòmic i humà del nostre entorn immediat
5/ L’orgull com a ciutadans de tenir uns productes i uns equips humans de qualitat que fan possible unes marques de referència de les quals en podem ser prescriptors convençuts

Els productes associats a BEN FET satisfan als consumidors per la seva qualitat, impulsen el territori, adquireixen compromís social i econòmic, i generen llocs de treball més estables.

BEN FET, una transformació econòmica i social sense precedents.
PIMEC presenta a Brussel·les el projecte Ben Fet!, en el marc de la Setmana Catalana
Doneu-me un punt de suport i mouré el món
Producte ben fet, qualitat d’aquí
10 Raons per adherir-se a Ben Fet
Quan comprem decidim el país que volem
Made in Catalunya
Practicar la prosperitat
La responsabilitat de vendre
El món no sap com treballem
Saps què compres quan estàs comprant?
Economia real, ètica i exponencial
Quan comprem, decidim el país que volem