La responsabilitat de vendre
La responsabilitat per part de qui compra determina el país que decidim tenir, tant en procurar-se els millors productes i serveis, amb els preus més adients, com els valors de la proximitat i la qualitat que cada cop hi donem més rellevància.
Però a la responsabilitat del comprador, ja és hora d’apel·lar a la responsabilitat que té de qui ven quan decideix què ven. Si el valor de la proximitat és cada vegada més valorat i bo en si mateix sempre que el producte adquirit satisfaci amb garanties suficients les nostres expectatives, encara més determinant és sumar a la proximitat l’actitud i el convenciment de vendre qualitat, pagar-ne un preu satisfactori i contribuir a augmentar la riquesa del territori.
 
Alguns dels avantatges econòmics i socials directes que aporta l’adhesió al programa BEN FET:
  • Augment de les Vendes, a través de campanyes de sensibilització en la recerca de nous canals i creació d’eines de diferenciació en el punt de venda.
  • Fidelització dels clients, gràcies a la prescripció i la referència de les marques i productes associats al programa.
  • Sinergies amb altres productors, tant en l’àmbit local com global, amb l’objectiu de col·laborar més que de competir.
  • Exportant gràcies a participar en projectes i campanyes d’intercanvi i d’internacionalització.
  • Foment de la cultura empresarial i el pes que té en el teixit social del país que cal protegir, potenciar i impulsar.
 
BEN FET, una transformació econòmica i social sense precedents.
 
PIMEC presenta a Brussel·les el projecte Ben Fet!, en el marc de la Setmana Catalana
Doneu-me un punt de suport i mouré el món
Producte ben fet, qualitat d’aquí
10 Raons per adherir-se a Ben Fet
Quan comprem decidim el país que volem
TOP PRODUCTES CATALANS
Made in Catalunya
Practicar la prosperitat
El món no sap com treballem
Saps què compres quan estàs comprant?
Economia real, ètica i exponencial
Quan comprem, decidim el país que volem