Saps què compres quan estàs comprant?
Quan comprem un producte fet a Catalunya donem vida a tota una cadena de proveïdors i clients. Amb la nostra voluntat i determinació d’adquirir productes fets a casa, demostrem creure amb la qualitat dels nostres productes perquè estan Ben Fets per la gent que treballa a prop nostre i comparteix el mateix desig de fer un país socialment millor. Cada vegada són més els consumidors convençuts d’això i aquells que encara no ho estan és bo que coneguin dia a dia la importància i la transcendència de la seva compra, perquè incideix de forma directa en l’economia del lloc on viu.
 
El programa BEN FET és una marca que certifica l’origen dels productes, empreses i serveis compromesos amb el territori i la feina ben feta i en promociona el consum.
 
Alguns dels avantatges econòmics i socials directes que aporta l’adhesió al programa BEN FET:
  • Augment de les Vendes, a través de campanyes de sensibilització en la recerca de nous canals i creació d’eines de diferenciació en el punt de venda.
  • Fidelització dels clients, gràcies a la prescripció i la referència de les marques i productes associats al programa
  • Sinergies amb altres productors, tant en l’àmbit local com global, amb l’objectiu de col·laborar més que de competir.
  • Exportant gràcies a participar en projectes i campanyes d’intercanvi i d’internacionalització.
  • Foment de la cultura empresarial i el pes que té en el teixit social del país que cal protegir, potenciar i impulsar.
 
Els productes associats a BEN FET satisfan als consumidors per la seva qualitat, impulsen el territori, adquireixen compromís social i econòmic, i generen llocs de treball més estables.
 
BEN FET, una transformació econòmica i social sense precedents.
 
El món no sap com treballem
Economia real, ètica i exponencial
Quan comprem, decidim el país que volem