Saps què compres quan estàs comprant?
Quan comprem un producte fet a Catalunya donem vida a tota una cadena de proveïdors i clients. Amb la nostra voluntat i determinació d’adquirir productes fets a casa, demostrem creure amb la qualitat dels nostres productes perquè estan Ben Fets per la gent que treballa a prop nostre i comparteix el mateix desig de fer un país socialment millor. Cada vegada són més els consumidors convençuts d’això i aquells que encara no ho estan és bo que coneguin dia a dia la importància i la transcendència de la seva compra, perquè incideix de forma directa en l’economia del lloc on viu.
 
El programa BEN FET és una marca que certifica l’origen dels productes, empreses i serveis compromesos amb el territori i la feina ben feta i en promociona el consum.
 
Alguns dels avantatges econòmics i socials directes que aporta l’adhesió al programa BEN FET:
  • Augment de les Vendes, a través de campanyes de sensibilització en la recerca de nous canals i creació d’eines de diferenciació en el punt de venda.
  • Fidelització dels clients, gràcies a la prescripció i la referència de les marques i productes associats al programa
  • Sinergies amb altres productors, tant en l’àmbit local com global, amb l’objectiu de col·laborar més que de competir.
  • Exportant gràcies a participar en projectes i campanyes d’intercanvi i d’internacionalització.
  • Foment de la cultura empresarial i el pes que té en el teixit social del país que cal protegir, potenciar i impulsar.
 
Els productes associats a BEN FET satisfan als consumidors per la seva qualitat, impulsen el territori, adquireixen compromís social i econòmic, i generen llocs de treball més estables.
 
BEN FET, una transformació econòmica i social sense precedents.
 
PIMEC presenta a Brussel·les el projecte Ben Fet!, en el marc de la Setmana Catalana
Doneu-me un punt de suport i mouré el món
Producte ben fet, qualitat d’aquí
10 Raons per adherir-se a Ben Fet
Quan comprem decidim el país que volem
TOP PRODUCTES CATALANS
Made in Catalunya
Practicar la prosperitat
La responsabilitat de vendre
El món no sap com treballem
Economia real, ètica i exponencial
Quan comprem, decidim el país que volem