Model educatiu i dèficit en formació tècnica
Per Oriol Martínez Alòs-Moner