La Fundació Banc d'Aliments de Mallorca recull 15.259 quilos de productes de primera necessitat a Mercadona