Ferm suport a la formació, la recerca i la divulgació cultural