Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat