Interès nacional també pels drets humans
Saoka Kingolo. Agent intercultural.