Independència, transitorietat i recerca de la felicitat
Dolors Feliu. Jurista. Membre del Col·lectiu Praga.